Mega Parc Fotovoltaic a Puntiró i cablejat que passa per Pòrtol i Sa Cabaneta

 

Actualment s’estan tramitant dos  megaparcs fotovoltaics a sòl rústic a Puntiró, municipi de Palma, molt a prop de Marratxí (Projecte HIVE I i HIVE II). Aquestes instal·lacions energètiques comptaran amb un total de 199.836 plaques solars, ocupant un espai de 91,85 hectàrees, superfície equivalent a 22 camps de futbol. Aquest fet provocarà un greu impacte en una zona de garriga i cultiu, transformant el paisatge i provocant  un greu desequilibri a l’ecosistema.

Per a l’evacuació de l’energia generada es pretén instal·lar un cable de mitja tensió de 9,5 km, que passarà pels carrers dels nuclis de Pòrtol i Sa Cabaneta. Aquest cable es pretén soterrar davall la voravia, a 1 m de les façanes.

Aquestes instal·lacions energètiques industrials contradiuen els usos que el Pla Territorial de Mallorca preveu al sòl rústic reservat a activitats agrícoles i ramaderes, tot i que  s’han fet   modificacions normatives que  permeten exepcionalment  aquests tipus d’instal·lacions a sòl rústic.

A Marratxí, actualment hi ha 5 projectes de instal·lacions fotovoltaics en sòl rústic en tramitació. No són les úniques infraestructures projectades, ja que actualment hi ha més de 75 projectes tramitats a Mallorca (a més dels que ja estan en funcionament), sense cap planificació territorial relativa a on s’han d’instal·lar.

Darrera aquestes activitats econòmiques hi ha grans empreses multinacionals i fons d’inversió internacionals que amb ajudes econòmiques de la UE i el Govern d’Espanya, cerquen grans beneficis sense tenir en compte l’impacte que aquesta activitat suposa per un territori fràgil i limitat com és Mallorca.

Per tot l’exposat, demanam Govern de les Illes Balears que no aprovi els Projectes HIVE I i HIVE II:

·        Per constituir un impacte exagerat en el medi, en l’ecosistema i el paisatge de Puntiró.

·        Per fer un ús industrial del sòl rústic i no prioritzar l’activitat agrària en aquests espais.

·        Per ser contraris a l’Estratègia del Paisatge del Consell de Mallorca, així com, per alterar l'hàbitat d'espècies protegides, especialment la tortuga mediterrània i l’eriçó, espècies en Règim de Protecció Especial (Llei 42/2007) i que habiten la zona segons el Bioatles de la Conselleria de Medi Ambient.

Demanem al Consell de Mallorca que té les competències en planificació territorial:

·        Dur a terme la planificació territorial de la ubicació, tipologia, i dimensions de les instal·lacions fotovoltaiques, tal com obliga la LLei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les Illes Balears.

·         Una planificació territorial efectiva i concreta per tal de no convertir milions d’hectàrees de terra fèrtil en polígons industrials, així com protegir el sector agrari i el paisatge de l’illa.

Igualment demanam a l’Ajuntament de Marratxí el manteniment del seu compromís en la negativa d’utilització d’un espai públic, com són els carrers de Pòrtol i Sa Cabaneta, per a un ús privat, com és el soterrament del cable d’evacuació, més quan els efectes dels camps electromagnètics generats sobre la salut de les persones, són a dia d’avui desconeguts.

També demanem que s' aprovi el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica tal com obliga la LLei de Canvi Climàtic i Transició Energètica de les IB

Plataforma “RENOVABLES SÍ, PERÒ AIXÍ NO” formada  per ecologistes, entitats i col·lectius diversos de Mallorca: GOB, ARCA, ATTAC, APAEMA, Amics de la terra, Federació d’Associacions de Veïns Palma, Reviure Tofla, SEAE, XR Mallorca, Assemblea Popular Son Sardina, Son Bonet Pulmó Verd, Amics del Vall de Coanegra, la Utòpica Xarxa Ecosocial, Xarxa per la sobirania Alimentària, Bona Ona, No Macro Renovables  Son Fuster, No al Parc FTV, Cooperativa Som Energia.

Associació de  Veïnats  “LA PUA “  Pòrtol.


Comentaris

Entrades populars