dimarts, 9 de juliol de 2019

Darrer dia de festes, diumenge 21 de juliol


Activitats pel dissabte 20 de juliol


Activitats pel divendres 19 de juliol




Activitats pel dijous 18 de juliol


Activitats pel dimarts 16 de juliol, dia de la Patrona




Activitats pel diumenge dia 14 de juliol




Sus de les festes, dissabte dia 13


Programa Festes del Carme 2019