dijous, 26 de maig de 2016

Projecte Pilot de Compostatge a l'Ajuntament de Marratxí


L'Objecte del projecte és fomentar el comostatge de la fracció orgànica a les llars del municipi. La fracció orgànica comprèn, principalment les restes de menjar i restes vegetals de mida petita de tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.), poden suposar un 40% en pes de la bosa domèstica de fems a aquells nuclis on no existeix recollida selectiva de la mateixa.
Marratxí és un municipi amb un nombre significatiu de vivendes amb espai i característiques adients per a la instal.lació de composteres, per a dur a terme aquest tractament en l'àmbit domèstic.

La durada prevista del projecte pilot és de un trimestre.

Els beneficis del projecte son:

Ambientals;
- El compost es pot utilitzar al jardí o a l'hort, millorant les característiques del sòl.
- Reducció dels residus generats i de les emisions contaminants.

Econòmics: 
- La fracció orgànica, en cas de recollida selectiva o del seu compostatge en l'àmbit domèstic, no suposa un cosst econòmic afegit pel municipi.

La formació pels usuaris del projecte pilot:

Grup 1: Dia 21 de juny horabaixa (3h)
Grup 2: Dia 25 de juny matí (3h)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada